About


O nama - kratka istorija štampe

Nije nimalo pretenciozno ako podijelimo sa Vama naše oduševljenje da pripadamo dijelu istorije Crne Gore, tako važne društvene grane djelovanja kao što je štamparstvo. Od Obodske štamparije pa do danas, rijetki su istrajali u ovom poslu, ali gotovo svi od reda su doprinjeli razvoju društva, edukaciji, emancipaciji, opštem napretku!

Štamparija Totem je, od male porodične firme prerasla u ozbiljno uslužno preduzeće sa prepoznatljivom paletom proizvoda, klijentima koji nam se vraćaju zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i originalnim pristupom u proizvodnji reklama i reklamnog materijala.

Ovaj put često nije bio ni lak ni jednostavan, ali na njemu smo istrajavali i napredovali. Bili smo prinuđeni da neprestano učimo i razvijamo se, da istražujemo i otkrivamo naše granice i limite. Ali, upornost, vizija, ideje - isplatile su se i danas štamparija Totem posluje prepoznata po svom specifičnom odnosu sa klijentiama, dobroj organizaciji i kvalitetnoj ponudi

Iako smo fizički izmješteni u blizini Podgorice, veoma lako smo dostupni u cijeloj Crnoj Gori. Vodimo računa da ostanemo povezani sa našim klijentima, ali i sa prirodom i drugim vrijednostima, hobijima i svim onim što nas kao ekipu povezuje.

Naša misija

Želimo da naše reklame zaista budu proizvodi koji će dovesti do interakcije između naših klijenata i njihovih potrošača ili konzumenata usluga. Zato smo ustanovili tri osnovna principa našeg poslovanja, ili tri velika "K": Kvalitet, Kreativnost i Komunikativnost..

KVALITET smo osigurali visoko-kvalitetnom tehnologijom i opremom koju neprestano usavršavamo i proširujemo. Takođe, dugogodišnje prisustvo u oblastima štampe i proizvodnje reklama, uticali su da pažljivo izaberemo saradnike, partnere, opremu, materijale - čime neprestano utičemo na razvoj i ppovećanje kvaliteta našeg poslovanja.

KREATIVNOST je vezana isključivo za ljude! Naša je misija ne samo da organizujemo tim dokazanih kreativaca, već i da taj tim uživa određeno zadovoljstvo tokom svog rada, osjećajući se kao dio porodice, firme. Zadovoljno osoblje naše štamparije je najveći garant kvaliteta konačnog proizvoda!.

KOMUNIKATIVNOST je važna u našoj štampariji. Polažemo puno na to da je zadovoljan mušterija onaj sa kojim u principu imamo dobru komunikaciju i odlično razumijevanje. Iz dobre komunikacije, na čijem usavršavanju i sami radimo - rađaju se samo dobra rješenja, a ona lošija se lako koriguju i unapređuju.


Sve vrste reklame! Pozovite nas! +382 67 512 273